Základné údaje

Spoločnosť sudop TRADE project, s.r.o. sa zaoberá projektovou, inžinierskou, dodávateľskou, obchodnou, sprostredkovateľskou,           a konzultačnou činnosťou.

Vznikla v roku 2012 zoskupením odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami hlavne pri spracovávaní komplexnej predprojektovej a projektovej prípravy stavieb v oblasti dopravy a pri zabezpečovaní inžinierskej a dodávateľskej činnosti.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 30869/V.

Jedným z rozhodujúcich cieľov spoločnosti sudop TRADE je čo najvyššia spokojnosť zákazníka. Aj preto sa spoločnosť rozhodla vstúpiť do procesu prípravy svojho systému manažérstva kvality a v marci 2014 získala Certifikát kvality ISO 9001:2000 pre komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť v železničnej doprave a investičnej výstavbe podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2000.

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty