Silnoprúdová technika

 • Káblové rozvody a prípojky NN a VN
 • Vzdušné rozvody a prípojky NN a VN
 • Vonkajšie osvetlenie železničných staníc, zastávok, vlečiek
 • Vonkajšie osvetlenie komunikácií a vonkajších priestranstiev
 • Vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody
  - elektroinštalácia, motorické rozvody, bleskozvody, napájanie technol. zariadení
 • Trafostanice
  - stožiarové, blokové, murované
  - technologické zariadenia trafostaníc
 • Systém riadenia MaR
  - pre elektro, plynové kotolne
  - pre vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu
  - analyzátory úniku plynu v objektoch
 • Elektrický ohrev výhybiek železničných staníc a výhybiek vlečkových koľají
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty