Referencie

    • Projektová dokumentácia "Generálna oprava časti železničnej trate v dĺžke 689 km na trase Baku - Bjojuk Kesik, Azerbajdžanská republika"
    • Projektová dokumentácia mostov a železničnej infraštruktúry "Generálna oprava časti železničnej trate v dĺžke 503 km na trase Baku - Bjojuk Kesik, Azerbajdžanská republika"
    • Úrovňové priecestia dvojkoľajného priecestia "Generálna oprava časti železničnej trate v dĺžke 503 km
    • Priecestné zabezpečovacie zariadenena "Generálna oprava časti železničnej trate v dĺžke 503 km na trase Baku - Bjojuk Kesik, Azerbajdžanská republika"

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty