Geodetické práce

 • Geod. práce v podrobných bodových poliach polohových a výškových
 • Meranie polohopisu a výškopisu
 • Vytyčovacie práce
 • Zameranie skutočného vyhotovenia stavby
 • Meračské práce pri rektifikácii žeriavových dráh, ako i porealizačné zameranie (vrátane vyhotovenia protokolu)

Realizácia uvedených geodetických prác bude uskutočňovaná pod vedením autorizovaného geodeta s nasledujúcim základným vybavením:

 • Elektronický tachymeter TC1610 firmy LEICA s presnosťou merania dĺžok 2mm + 2pmm s uhlovou presnosťou 5cc
 • nivelačným prístrojom NA 20 firmy Leica s kilometrickou chybou dvojitej nivelizácie
  - elektronické meranie 1,5 mm
  - optické meranie 2,0 mm
 • elektronický tachymeter GTS 601 Firmy TOPCON. Presnosť merania dĺžok 2mm + 2pmm, presnosť merania uhlov 3cc.
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty