Extra

Prioritou spoločnosti sudop TRADE project, s.r.o.  je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov optimálne pracovné podmienky a priateľské prostredie.

Zaisťuje kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov v odbornej oblasti v rámci zvyšovania kvalifikácie samostatných projektantov získaním profesnej autorizácie udeľovanej SKSI.

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty