Inžinierska činnosť

  • Spracovanie štúdií a rozvojových dokumentácií každého druhu
  • Zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia územného rozhodnutia
  • Zabezpečenie geometrických plánov pre výkup pozemkov
  • Výkup pozemkov
  • Zabezpečenie dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane zabezpečenia stavebného povolenia
  • Zisťovanie skutkových stavov inžinierskych sieti
  • Výkon autorského dozoru
  • Inžiniersku činnosť počas realizácie stavby vrátane zabezpečenia kolaudačného rozhodnutia
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty